disclaimer
    
    INFORMATIE 
    Woon-winkel.nl stelt haar webshop met de grootste zorg samen. Desondanks is het mogelijk dat de webshop onjuistheden bevat.  
    Het is daarom niet mogelijk om rechten te ontlenen aan spel-, typ-, of programmeerfouten. Woon-winkel.nl streeft naar een actuele
    en correcte informatieverstrekking. Zij heeft daarom het recht om op ieder moment wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de
    webshop. Mocht de inhoud van de webshop desondanks niet actueel zijn, dan kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
    Evenmin kan woon-winkel.nl aansprakelijk gesteld worden voor de actualiteit van de verstrekte informatie.

    EIGENDOM
    Content / inhoud : teksten, beelden, logo’s, afbeeldingen, die vertoond zijn op onze webshop, evenals het ontwerp, zijn eigendom
    van woon-winkel.nl en mogen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van woon-winkel.nl, niet worden gebruikt, gekopieerd
    of openbaar worden gemaakt.

    BEELDMATERIAAL 
    Woon-winkel.nl streeft ernaar al het beeldmateriaal zo nauwkeurig mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Echter,
    omdat de kleuren die u ziet afhankelijk zijn van uw computerscherm, kunnen wij niet waarborgen dat de vertoning van iedere
    kleur op uw monitor geheel overeenkomstig zal zijn. Ook de materiaalsoorten kunnen enige afwijking tonen in vergelijking met
    de werkelijkheid. Dit geldt ook voor later bijbestelde onderdelen, die in vergelijking met de reeds geleverde goederen structuur-
    of kleurafwijkingen kunnen vertonen. Woon-winkel.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verschillen met het beeld-  
    materiaal en de werkelijkheid.

    NATUURLIJKE MATERIALEN
    Wij wijzen u er op dat alle meubelen uitgevoerd in leder, massief hout of fineer, structuur- en of kleurnuances kunnen bevatten.
    Dit is een logisch gevolg van het gebruik van natuurproducten, die origineel en uniek zijn en daardoor het kenmerk van echtheid
    bewijzen.

    LEVERTIJD
    Bij elk product staat het leveringstermijn in werkdagen vermeld. Woon-winkel.nl zal er alles aan doen dit termijn zo goed mogelijk
    aan te houden. Bij het sterk uitlopen van een levertijd zullen wij u tijdig op de hoogte te brengen. Wij vragen uw begrip voor oorzaken  
    door overmacht.

    BEZORGING 
    Woon-winkel.nl levert tot aan de eerste deur op de begane grond. Op de vrachtwagen is één medewerker aanwezig. Eventuele hulp
    onzer- of uwerzijds wordt vooraf afgesproken. U dient de afmetingen van het artikel en de toegang van uw woning of werkruimte zelf
    op te meten.

    RETOURNEREN PRODUCTEN 
    Woon-winkel.nl heeft het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te
    crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door iemand anders dan ons is beschadigd.

    PRIVACY 
    Woon-winkel.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden niet bewaard, mits u heeft  
    aangegeven op de hoogte te willen blijven door middel van onze nieuwsbrief. Woon-winkel.nl garandeert u veiligheid als u winkelt
    via internet. Uw gegevens worden versleuteld verstuurd en worden nooit aan derden verstrekt.